image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky v obci > JSDH - JPO V

JSDH  Stínava

sdh.png

JSDH Stínava - JPO V

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce - je povinně ze zákona zřizována obcí a financována z obecního rozpočtu,

(viz § 29 a 68 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů).

Vlastními laickými slovy - Jednotka požární ochrany, jejíž členové se účastní zásahů, podrobují se každoročně speciálním školení, jsou podrobeni lékařským prohlídkám a mají na starost svěřenou techniku. Jednotka je zařazena do kategorie JPO V (JPO 5) a zasahuje na katastrálním území svého zřizovatele, pokud není určeno jinak pří mimořádné události. 

 

Členové jednotky SDH Stínava : 

velitel - Ing. Hubík Hubert 

zástupce velitele - Burget Michal 

vel. družstva - Žanda Miroslav 

strojníci - Kupka Petr, Přikryl Pavel

hasiči - Hasa Miloš, Bc. Matějka Zdeněk, Klemeš Martin, Václavík Š.

starší hasiči - Blata Jan, Bokůvka Pavel, Burget Petr

 

Zpráva o činnosti JSDH za rok 2020 :  zpravodaj JSDH 2020 1.část  zpravodaj JSDH 2020 2.část

Zpráva o činnosti JSDH za rok 2021 : zpravodaj JSDH 2021

Zpráva o činnosti JSDH za rok 2022 : zpravodaj JSDH rok 2022

 

O jednotce SDH Stínava : 

Do roku 2008 měla jednotka k dispozici zásahový automobil ARO M461 a přívěsný vozík s hasebními prostředky, po jeho prodeji byl zakoupený v roce 2009 automobil Škoda 1203, svépomocí upraven na zásahový automobil s vnitřním úložištěm. Roku 2013 byla prodána Škoda 1203 a zakoupena dodávka Ford Transit, která byla taktéž upravena na zásahový automobil. V roce 2017 byl Ford Transit prodán pro špatný technický stav a jednotka měla k dispozici pouze obecní dodávku a zastaralý přívěsný vozík s čerpadlem a hasebními prostředky.

V listopadu 2019 proběhla celková reorganizace jednotky SDH, předchozí velitel Jan Blata, který velel od roku 1978  předal funkci mladším a přijal funkci staršího hasiče v nové jednotce SDH. Zřízením nové jednotky byl starostou obce Pavlem Bokůvkou koncem roku 2019 jmenován Michal Burget (starosta SDH). Po oslavách 120. výročí založení SDH bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce uvolnění finančních prostředků na pořízení zásahového vozidla a poté za dotační podpory Olomouckého kraje doošacení i dovybavení každého člena JSDH. 

Začátkem roku 2019 bylo přesvědčováno zastupitelstvo obce o nutnosti celkové opravy zásahového vozíku z roku 1957 a jeho přestavbě na nový podvozek, který provedla firma Svět vozíků. Ostatní práce - přebarvení a úpravy vnitřního úložiště provedli členové svépomocí. Koncem roku 2019 koupila obec Stínava jednotce zásahový automobil Nissan Navara v terénním provedení 4x4 a stříbrné barvě od fyzické osoby z obce Uhřice ve velice dobrém stavu. Aby se podařilo co nejvíce ušetřit uvolněné prostředky, tak všechny práce na změně barvy i dovybavení proběhli svépomocí a ušetřené prostředky byli investovány do vnitřního vybavení vozidla. 

V roce 2020 jednotka získala za podpory dotace od Olomouckého kraje a financí obce Stínavy chybějící zásahové obleky, přilby, svítilny, rukavice, trička a obuv. Také proběhla celková přestavba vnitřních prostorů hasičské zbrojnice, výměna oken a výroba šatní stěna z našetřených financí SDH. Začátkem léta byla provedena instalace vnitřního vybavení nákladového prostoru - čerpadlo Honda, hadice, ruční nářadí aj. Největší investicí obce Stínava koncem tohoto roku byla koupě vysokotlakého hasícího zařízení od firmy THT Polička - jedná se o zařízení pro hašení vysokotlakým proudem, k dispozici je 60 m ,,pancéřové'' hadice, nádrž s 200 litry vody a 25 litrů pěnidla, které vystačí na 11 minut hašení v minimálním počtu členů. Je tím dosaženo, že jednotka je schopna vystačit si sama do příjezdu dalších jednotek kdekoliv v katastru obce. 

Roku 2021 jednotka získala za podpory dotace Olomouckého kraje a financí obce Stínava nové radiostanice, které do té doby nebyli a bez kterých byla velmi těžká komunikace na větší vzdálenosti i co se týče komunikace s operačním střediskem. Celý tento rok byl věnován odborné přípravě členů jednotky, velké údržbě techniky a vybavení. Byla provedena svépomocí generální oprava požární stříkačky PS 12.

Od roku 2022 je jednotka plně vybavená, kdykoliv akceschopná, má 12 členů JSDH, kteří se pravidelně scházejí, školí a starají se o svěřenou techniku. Tento rok bylo nejvíce zásahů a to celkem : 7x ,,ostrý'' zásah, 4x činnost jednotky bez vyhlášení poplachu, 1x ukázka hašení, 2x ostatní. 

 

Postup při pálení klestí, listí... : 

Když bude kdokoliv z vás mít doma pálit nějaké větší množství zahradního odpadu, klestí, listí a podobně na místech, kde není úplně jasné pro ostatní obyvatele, zda by se nemohlo jednat třeba o požár zahradního přístřešku nebo někde v lese pálit klestí, případně dělat nějaký větší táborák v noci u lesa, tak je povinné to nahlásit na operační středisko HZS tel : 950 770 155 nebo na https://paleni.izscr.cz a také na místě zajistěte dohled, dokud úplně nevyhasne oheň. Je mnohem levnější obětovat trochu času za hovor než zbytečně zvedat několik jednotek hasičů. Mohlo by se pak stát, že bude viník, který pálení nenahlásil, muset platit pokutu a může být po něm být požadováno uhrazení nákladů za výjezd. Hovoří to o naprosté neinformovanosti občanů o nutnostech podobné činnosti hlásit na operační středisko. Viníci mohou být jen rádi, že zatím po nich nebyla vymáhána větší částka za výjezdy vozidel našich i dalších jednotek. Máme tedy úkol také my a to zajistit nějakým způsobem informovanost našich spoluobčanů. POZOR - v celé ČR platí přísný zákaz plošného vypalování trávy ! 

Tísňové volání : 

Důležitá čísla tísňového volání:

 • 150 hasiči
 • 155 záchranná služba
 • 158 policie ČR
 • 112 evropské číslo tísňového volání

Čísla 150, 155 a 158 jsou tzv. národní čísla tísňového volání, číslo 112 evropské číslo tísňového volání, které slouží pro všechny složky integrovaného záchranného systému - primárně určeno pro cizince, popř. kdy je nutný záasah více složek IZS, popř, kdy není možno se dovolat na výše uvedená národní čísla tísňového volání.

Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na tísňovou linku telefonovat, avšak zneužití tísňové linky je trestné!!!. Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory občanů potřebujících pomoc.

Při volání na tísňovou linku:

 • snažte se zachovat klid a rozvahu
 • rozmyslet se, co chci říct a hovořit srozumitelně
 • uveďtě co se stalo
 • kde se to stalo (adresa, obec, pokud neznáte název ulice, všímejte si orientačních bodů např. obchodní dům a popiště okolí
 • své jméno (kdo volá)
 • číslo telefonu, ze kterého voláte
 • nikdy nezavěšujte dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve

Po prvotním oznámení co se stalo, odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora tísňové linky. Nic neurychlíte, když všechny informace vychrlíte během několika sekund!

Při volání z mobilu je nutné kromě běžných informací uvádět u adresy místa mimořádné události i obec. Operátor pak zajistí předání hovoru místně příslušnému operačnímu středisku.

Hasiče volejte:

 • pokud hoří
 • pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé
 • pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí
 • pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr...) ohroženy životy, majetek, životní prostředí
 • pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí  z prodlení - v bytě je dítě, starší osoba, popř. je ohrožen majetek  (zapnutá žehlička, vařič, atd...)
 • v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod.
 • v případě ohrožení bodavým hmyzem
 • v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví

 

Voláme zdravotnickou záchrannou službu:

 1. Co se stalo:
 • zda se jedná o náhlé zhoršení zdravotního stavu nebo úraz, jakým mechanizmem vznikl a  která část těla je zraněná.
 • při dopravní nehodě uveďte, kolik je zraněných a zda je někdo zaklíněn.
 • stručně a výstižně popište stav postiženého (komunikuje? reaguje? při vědomí/bezvědomí,dýchá/nedýchá, popř. zda se s něčím léčí).
 • pokud víte,oznamte jméno postiženého, udejte jeho přibližný věk.
 • Kde se to stalo:
  • oznamte z jakého města voláte, sdělte místo, kde se postižený nachází, ulice, číslo popisné.
  • je-li postižený v bytě uveďte patro a jméno na zvonku.
  • v případě vesnice uveďte orientační body (např. dům proti kostelu se zelenými vraty apod.)
  • při dopravních nehodách a úrazech v terénu se snažte místo co nejvíce upřesnit - nejbližší vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, číslo silnice apod.
  • pozor při volání z  mobilního telefonu: vždy zdůrazněte, kde se přesně nacházíte - včetně města, z něhož voláte (nemusíte se pokaždé dovolat na nejbližší záchrannou službu).
 • Kdo volá:
  • oznamte operátorovi vaše celé jméno

   

  Telefon pokládejte vždy jako poslední, vyčkejte na doplňující otázky operátora. V případě závažných stavů se nejedná o zdržení, neboť v průběhu hovoru je souběžně předávána výzva výjezdovým skupinám záchranné služby. Operátor vám poradí jak postupovat do jejich přijezdu.

  V nezbytně nutných případech volejte číslo tísňového volání 112. Toto číslo lze volat ze všech mobilních telefonů bez použití SIM karty i z pevné sítě. Hovor může být uskutečněn v cizím jazyce (angličtina, němčina apod). Vzhledem k tomu, že linka 112 je obsluhována Hasičským záchranným sborem ČR a tísňová výzva je poté teprve předána zdravotnickému operačnímu středisku, představuje volaní na linku 112 oproti volání na linku 155 vždy určité zdržení.

  První pomoc

  I vy se můžete někdy dostat do situace, kdy budete jako první u zranění druhého. Příjezd profesionálů může trvat i několik minut a právě po tuto dobu je pokus o záchranu lidského života právě na Vás.......

  Poskytnutí první pomoci a případná záchrana lidského života, totiž není pouze výsadou profesionálních zdravotníků a záchranářů, ale základní úkony pro zajištění životních funkcí u zraněného člověka by měl ovládat každý člověk.

  Základní vyšetření životních funkcí

  • VYŠETŘENÍ DÝCHÁNÍ - při dýchání se do  plic dostává vzduch, který obsahuj kyslík a je z těla vylučován nepotřebný  oxid uhličitý jako odpadový produkt. Při dýchání rozšiřují hrudník mezižeberní svaly a bránice, čímž je nasáván vzduch do plic. Při výdechu se tyto svaly uvolňují, hrudník se zmenší do původní velikosti, čímž se  vdechnutý vzduch opět nosem a ústy vytlačuje z plic ven. Normální počet  dechů je asi 16 za minutu. Abyste zjistili, zda postižený v bezvědomí dýchá, pozorujte hrudník, poslouchejte dech a snažte se rozpoznat závan dechu na tváři.
       
        Postup:
  1. klekněte si vedle postiženého, přiložte ucho k jeho nosu a ústům a pozorujte hrudník
  2. pokud zraněný dýchá, uvidíte dýchací pohyby, uslyšíte dech a pocítíte závan vzduchu na své tváři
  3. když postižený  nedýchá, musíte uvolnit a vyčistit dýchací cesty a pokud je to nutné,zahájit dýchání z úst do úst
  • VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBĚHU -      krev se skládá z tekutiny nazývané plazma a z krevních buněk. Srdce ji      vytlačuje tepnami do všech částí těla, zpět se vrací žílami. Rozvádí      kyslík z plic, výživné látky vstřebané z potravy a odvádí odpadové látky.
    Při srdečním stahu se šíří všemi tepnami tlaková vlna. Je známa jako tep, který můžete nahmatat všude tam, kde leží tepna blízko povrchu těla, např. na krku nahmatáte tep na krkavici, nebo na zápěstí ruky na radiální tepně. Srdce se stahuje 60 - 80krát za minutu. Normální tep je pravidelný a silný. Když je tep nehmatný, je činnost srdce zastavena; když je rychlý a slabý, může být postižený v šoku.
       
        Postup - tep na krkavici:     
  1. najděte štítnou    chrupavku a sjeďte bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem
  2. sledujte tep asi 5 - 10 sekund. Tuto metodu používejte ke zjištění, zda srdce zraněného pracuje


               Postup - tep na radiální tepně:

  1. umístěte bříška tří prstů do prohlubně nad rýhou na přední straně zápěstí v ose s dlaňovým bříškem palce
  2. počítejte počet tepů, které nahmatáte za minutu. Tuto metodu používejte ke zjištění tepové frekvence u zraněných při vědomí

   

  • ZHODNOCENÍ STAVU VĚDOMÍ - vědomí můžeme definovat jako schopnost uvědomování si věcí z okolního prostředí, vlastních vzpomínek, schopnost zaměřit na ně svou pozornost a moci jednat podle své vůle. Bezvědomím nazýváme stav útlumu vědomí a bdělosti různé intenzity. Je vždy důsledkem traumatologického nebo anatomického poškození mozku a výrazem závažného stavu.
   Nebezpečí bezvědomí spočívá v tom, že nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně vymizet reflexy, které zajišťují volné dýchání bez dušení. Postižený může, než dojde k úplnému bezvědomí, procházet různými fázemi zmatenosti a letargie. Stejnými fázemi může procházet při probírání.
       
        Orientační hodnocení hloubky bezvědomí:     
  1. Somnolence - reakce na slovní podnět zachována, zpomalena, spolupráce se zachráncem je  minimální
  2. Sopor - nemocný nereaguje na oslovení, lze vybavit reakci na bolestivý podnět
  3. Koma - nemocný  nereaguje ani na bolestivý podnět.

  Život zachraňující úkony

  • UVOLNĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST - dýchání je možné jen tehdy, když je prostor mezi nosem a  ústy a průdušnicí průchodný. Zneprůchodnění dýchacích cest hrozí vždy, když je postižený v bezvědomí, zvláště když leží na zádech. V bezvědomí      dochází totiž k uvolnění žvýkacích svalů a jazyk zapadá a ucpává hrdlo. Kromě toho i zvratky hromadící se v hltanu mohou zneprůchodnit dýchací cesty zraněného.
       
        Postup:
  1. jednu ruku položte zraněnému na čelo, druhou mu podsuňte pod krk a zakloňte mu hlavu tak, aby nosní dírky směřovaly vzhůru
  2. podsuňte dolní čelist dopředu a vzhůru, aby brada vyčnívala. Tím se jazyk posune dopředu a dýchací cesty se uvolní
  3. pozorujte, zda  zraněný dýchá
  4. jestliže zraněný dýchá, uložte jej do stabilizované polohy

  Pokud zraněný stále ještě nedýchá, přestože jste mu uvolnili dýchací cesty, příčinou může být překážka v dýchacích cestách, např. ulomený zub, bláto či zvratky. V tom případě musíte zraněnému vyčistit dýchací cesty. Když je zraněný při vědomí, můžete se pokusit uvolnit mu dýchací cesty úderem mezi lopatky.

   

                  Postup:

  1. otočte hlavu zraněného k jedné straně a ukazovákem mu rychlým pohybem dokola vytřete ústní dutinu, opatrně vyjměte všechna případná cizí tělesa
  2. dávejte pozor, abyste při tomto manévru nezatlačili zraněnému cizí těleso hlouběji do hrdla

  Pokud máte podezření na zranění krční páteře, neotáčejte zraněnému hlavu na stranu ani ji nezaklánějte!!!

  • DÝCHÁNÍ Z ÚST DO ÚST /  Z ÚST DO NOSU -jestliže postižený nedýchá ani po uvolnění a vyčištění  dýchacích cest, musíte mu zajistit zásobení krve kyslíkem tak, že vdechujete vzduch ze svých plic do jeho úst či nosu. Tento postup je možný proto, že při dýchání se spotřebuje pouze asi jedna čtvrtina kyslíku -  zbytek se vydechuje. Tato život zachraňující technika se obvykle nazývá  dýchání z úst do úst.
       
        Postup:
  1. uvolněte a vyčistěte  dýchací cesty. Udržujte záklon hlavy, předsunutou dolní čelist a  pootevřená ústa
  2. jednu ruku opřete o  čelo postiženého a palcem a ukazovákem stlačte nosní dírky. Druhou rukou přidržujte dolní čelist - nedotýkejte se prsty úst a krku
  3. zhluboka se nadechněte, otevřete zeširoka ústa a přiložte své rty kolem úst       postiženého. Vydechněte šetrně, ale rozhodně do jeho 
   úst. Přitom sledujte, zda se zvedá hrudník postiženého
  4. oddalte ústa a pozorujte dále hrudník. Pokud byl vdech úspěšný, uvidíte, že se hrudník zvedl a nyní při výdechu opět klesá
  5. proveďte ještě další tři vdechy co nejrychleji, aby se krev postiženého nasytila kyslíkem
  6. na okamžik pak  dýchání přerušte a zkontrolujte tep na krkavici
  7. pokud srdce bije, pokračujte v dýchání z úst do úst, vdechujte jednou za 3-4 sekundy (tj.  asi 16krát za minutu). Každé tři minuty kontrolujte tep na krkavici
  8. pokud vymizí tep,  zahajte ihned nepřímou srdeční masáž
  9. když postižený začne opět spontánně dýchat, uložte ho do stabilizované polohy

  Vzduch je možné vdechovat místo do úst i do nosu postiženého. Uzavřete palcem ústa postiženého a obemkněte svými ústy jeho nos.

  • NEPŘÍMÁ SRDEČNÍ MASÁŽ - Když postižený po  uvolnění a vyčištění dýchacích cest nedýchá a bylo zahájeno dýchání z úst   do úst, musíte zkontrolovat krevní oběh. Cirkulaci krve tělem zajišťuje srdce. Když se zastaví srdeční činnost, nedostane se kyslík k buňkám; nenávratné poškození mozku nastává po 3-5 minutách od zástavy      oběhu. Zkontrolujte tep na krkavici. Pokud není tep hmatný, znamená to, že se srdeční činnost zastavila; musíte ji nahradit uměle pomocí nepřímé  srdeční masáže. Ta spočívá v tom, že se stlačuje dolní polovina hrudní   kosti, tím se vytlačuje krev ze srdce, při uvolnění tlaku se srdce opět naplní.
       
        Postup:
  1. uložte postiženého na rovnou a pevnou podložku a klekněte si u něj v úrovni hrudníku. Najděte hrudní kost (plochá kost ve středu hrudníku) a vyměřte její střed
  2. položte zápěstí jedné ruky do středu dolní poloviny hrudní kosti, na tuto ruku přiložte  zápěstí druhé ruky, prsty se nesmějí dotýkat hrudníku, ruce se dotýkají jen hrudní kosti, ne žeber
  3. klečte tak, abyste  měl(a) ramena nad hrudní kostí postiženého a lokty a paže byly narovnány
  4. stlačte hrudní kost asi o 4,5 cm, pak uvolněte tlak, ruce nechte stále ležet na hrudníku
  5. proveďte celkem 30  stlačení hrudní kosti rychlostí 80 stlačení za minutu
  6. po 15 stlačeních hrudní kosti se přesuňte k ústům postiženého a proveďte dva vdechy z úst  do úst
  7. pokračujte dále asi minutu, po každých 30 stlačeních hrudníku udělejte dva vdechy z úst do úst
  8. potom v krátké přestávce zkontrolujte tep na krkavici, pak pokračujte stejně a       kontrolujte tep každé tři minuty
  9. když nahmatáte tep  na krkavici, ihned přerušte srdeční masáž
  10. pokračujte v dýchání  z úst do úst dokud nezačne postižený sám dýchat, pak ho uložte do stabilizované polohy
  • STABILIZOVANÁ POLOHA - každý, kdo je v  bezvědomí a dýchá, by měl být uložen do stabilizované polohy. Ta zajišťuje  volné dýchací cesty a umožňuje, aby zvratky nebo jiné sekrety odtékaly  volně z úst. Než umístíte postiženého do stabilizované polohy, musíte se   ujistit, že dýchá normálně a že není zastaven krevní oběh. Pak zjistěte zda nemá známky zranění páteře nebo zlomené kosti. Zlomeniny musí být znehybněny ještě před tím, než budete otáčet zraněného. Pokud máte podezření na zranění páteře, neotáčejte zraněného vůbec. Nikdy nenechávejte zraněného v bezvědomí o samotě, ani když je uložen ve stabilizované poloze
    
      
        Postup:
  1. otočte hlavu postiženého k sobě a lehce ji zakloňte, aby se uvolnily dýchací cesty
  2. paži, která je blíže, uložte podél těla
  3. nadzdvihněte hýždi a podsuňte pod ni ruku s nataženými prsty
  4. zvedněte vzdálenější paži a přeložte ji přes hrudník postiženého
  5. šetrně nadzdvihněte vzdálenější dolní končetinu a přeložte ji přes bližší
  6. poklekněte vedle postiženého k jeho hrudníku a uchopte ho jednou rukou na vzdálenějším boku za šaty a druhou rukou mu podpírejte hlavu
  7. otáčejte ho směrem k sobě až ke svým kolenům
  8. ohněte horní paži a  nohu tak, aby zabraňovaly otočení zraněného na obličej
  9. upravte polohu hlavy tak, aby byla v záklonu a zkontrolujte, zda jsou průchodné dýchací cesty
  10. hlavu podepřete  ohnutou rukou postiženého

  Prevence

  Co bychom měli vědět:

  Požáry stohů
  Když hoří ve větším rozsahu stoh slámy nebo sena, je vhodné nechat ho kontrolovaně dohořet, s ohledem na rozsah zasažení. Pokud nehrozí žádné riziko a se nachází na volném prostranství. Při takových požárech je materiál prakticky zničen. Bylo by drahé a nákladné „vylít“ na stoh 20 cisteren a stejně by byl materiál po dohašení nepoužitelný, nehledě pak na zajišťovaní jeho odstranění a likvidaci.. Pokud se jedná o uskladněné balíky, je dobré nezasažené balíky přemístit mimo dosah plamenů, případně bránit rozšíření plamenů na nezasaženou část stohu, dokud nebudou bezpečně přemístěny.

  Požáry motorových částí automobilů:
  Pokud v motorové části osobního automobilu hoří, nikdy neotevíráme kapotu bez připraveného vodního proudu nebo hasícího přístroje. Pootevřeme kapotu jen lehce, a vzniklou škvírou hasíme prostor. Při otevření kapoty naplno totiž vznikne vlivem slabého komínového efektu průvan a hrozí explozivní rozšíření plamenů, výbuch par nebo silné vyšlehnutí, které by mohlo zranit zasahující hasiče a přispět k dalšímu rychlému rozšíření požáru. Také při pootevírání kapoty nikdy neklesáme hlavou do úrovně kapoty, například abychom se podívali, kde má kapoty bezpečnostní zarážku na odjištění. Kdykoliv může dojít k nečekanému vyšlehnutí a poranění hasiče v obličejové části.
  Benzínová nádrž by neměla explodovat, ani naftová ani LPG, pokud má LPG revizi!! Na to pozor, raději LPG hasíme z dálky a kryjeme se opět proti případným následkům výbuchu. Problém s pneu, pokud hoří, dráty z nich mohou praskat a vystřelovat do okolí samotné i žhavou gumu, proto mít vždy štít a veškeré ochranné pomůcky.

  Zahoření sazí v komíně
  Nikdy nehasíme vodou!! Komínové těleso může mít stovky stupňů a při náhlém ochlazení dojde k popraskání, případně roztržení komínového tělesa a vniknou tak zbytečné škody. Nejlepší je z horní části komína spustit kominickou štětku, které hořící usazené saze strhne, nebo sypat písek, případně užít práškový hasící přístroj, a popadané hořící saze pak komínovými dvířky vybrat a uhasit pak mimo objekt. Je vhodné také odstranit palivo z kotle a celé komínové těleso pak nechat přirozeně vychladnout. Zkontrolovat, zda nedošlo třeba v půdních prostorách k žhnutí trámů od komínového tělesa a doporučit majiteli zkontrolování a pročištění kominíkem.

  Požáry plynových potrubí a rozvodů
  Nikdy nehasíme!!! Pokud plyn hoří, nemůže dojít k výbuchu, kdybychom ho ale uhasili a k úniku docházelo i nadále, nahromaděný plyn by mohl explodovat a způsobit drastické škody. Proto je vhodné pokud možno co nejrychleji uzavřít přívod plynu, oznámit situaci operačnímu středisku, případně přes plynaře zajistit uzavření daného úseku potrubí. Pozor, i po uzavření může ještě značnou dobu plyn z potrubí vyprchávat. Vodou chladíme a chráníme jen okolní objekty před zasažením žárem nebo většímu rozšíření požáru, bezprostřední okolí úniku hasíme, až plyn přestane unikat. Když plyn uniká a nehoří, je velké riziko výbuchu, proto vytvořit ochrannou zónu kolem úniku a je vhodné mlhovým proudem „ředit a chladit“ unikající plyn a předcházet tak výbuchu. Odstranit možné iniciační zdroje výbuchu – zhasnout osvětlení, vypnout motory v bezprostředním okolí, nemanipulovat s otevřeným ohněm, vyvarovat se pádům předmětů a prudších nárazů. Vhodné měřit koncentraci v okolí úniku.

  Požáru domů, bytů:
  Nikdy nenasazujeme hasiče v objektu, pokud si nejsme jisti, že je uzavřeno plynové potrubí a nebo jisti, že je vyloučeno poškození plynového rozvodu a únik plynu uvnitř budovy. Také nenasazujeme vodní proudy, dokud není odpojen objekt od elektrické energie!! Také neriskujeme zbytečně a neodpojujeme ho nijak komplikovaně my, pokud není rozvaděč mimo budovu a nelze BEZPEČNĚ vypnout, řešíme to přes elektrárny, jsou schopni odpojit celou ulici, nebo pošlou pracovníka. Když je rozvaděč na domě a vypneme ho, musíme se pak vyvarovat kontaktu okolí rozvaděče s vodou, lepší je vyčkat odpojení kvalifikovaným pracovníkem, pokud nehrozí bezprostřední ohrožení životů. Všechna rizika a podstoupení těchto rizik musí rozhodnout velitel zásahu, ten je za všechny zasahující zodpovědný!!
  Také pokud nasadíme dovnitř objektu hasiče v dýchací technice, nehasíme pak zvenčí! Dochází k tomu v reále, ale neriskujme. Nevíme o jejich přesném pohybu uvnitř a vodním proudem bychom jim mohli komplikovat pohyb nebo je ohrožovat, nebo je vodou „sestřelit“ a způsobit jim poranění!! Mohlo by také dojít k opaření vodou, která se zahřála kontaktem s požářištěm a mohla by se dostat pod oblek hasičů uvnitř objektu a způsobit jim vážné opařeniny, v horším případě by si mohli v šoku strhnout dýchací přístroj a zůstat uvnitř..
  Také pokud se vrátí skupina hasičů v dýchací technice z prostoru zasaženého požárem, nepomáhejme jim ze začátku v žádném případě sundávat dýchací přístroj nebo jinak bez použití zásahových rukavic. Části oděvů můžou mít více jak sto stupňů celsia, i když to není na první pohled patrné, a mohli bychom sami sebe popálit.

  Použití pěnidla:
  Když hoří hořlavé kapaliny nebo jiné sypké látky v malé míře, u kterých by použití vody mělo za následek kompletní zničení, je vhodné použít pěnu.. Pěnidlo se ale dá používat nejen ve formě pěny, ale také jenom jako slabá příměs do vody, plní pak funkci smáčedla, to i při velmi nízkých koncentracích (do 5%). Dá se použít i tuhé smáčedlo, které se vsune do vhodné proudnice a voda, kolem proudící, ho postupně rozpouští. Použití smáčedla nebo i malého množství pěnidla má za následek úsporu vody a také větší efektivnost vody při hašení. Voda nestíká po konstrukcích a netvoří velké krůpěje vody, ale naopak přilne více k povrchu předmětu a lépe ho chladí.

  Požáry s přítomností tlakových lahví
  Lahve CO mají pojistku, neměli by nikdy explodovat, to samé i některé PB lahve. Pokud přítomny lahve jsou, chladíme mlhovým proudem, ne přímým, a okolo objektu vyčleníme nebezpečnou zónu, nasadíme jen nejnutnější počet hasičů, ostatní stáhneme. Kryjeme se za automobili, zdi budov, nebo ležíme na zemi, užíváme vždy štít! Pokud nutné přemístění lahve, nikdy ne ventilem k sobě nebo opačně (uvažujme, že při povolení poškozeného ventilu by lahev letěla směrem od vzniklého otvoru po ventilu) neseme láhev napříč, ideální opatrně na provaze táhnout napříč směru tažení, chladit pak ve vodní lázni. Bezpečná teplota je považována teplota do 60 stupňů. Takže pokud teplote nedosáhla na lahvi během požáru ani této teploty, je lahev prakticky neškodná (pokud není viditelně počkozen ventil). Opačně zase, pokud ochlazení viditelně přesáhlo kritickou hranici pod 60 stupňů, můžeme považovat další chlazení za zbytečné a léhev za stabilní, i když musíme brát v úvahu možné poškození pláště nebo ventilu lahve v důsledku vystavení a trvání žáru (musí zvážit velitel zásahu). Pokud je láhev CO, je vhodné ji po vynesení vypustit, podle situace vhodné vypustit i na původním místě (CO je hasící látka).