Historie knihovny

 

První dochovaný písemný doklad o knihovně je z roku 1966. Dlouhou dobu knihovna byla součástí základní školy ve Stínavě.  Sídlem knihovny byla  budova  školy, která je v současné době budovou OÚ.

V lednu 2008 proběhla revize knihovního fondu. Máme k dispozici 1110 svazků, odebíráme periodika IN, Děti a my a 100+1.

V současné době se můžeme pochlubit 60 čtenáři, z toho 9 čtenářů je do 15ti let. Knihovnice spolupracuje s Mateřským centrem Stínaváček. Snažíme se přiblížit našim nejmenším svět knih a je pro nás velkou radostí jejich zájem.

Začínáme používat knihovnický systém Clavius, který byl zakoupen z rozpočtu ČR a za přispění obce. OD ČERVENCE 2009 PŮJČUJEME KNÍŽKY ELEKTRONICKY ( POMOCÍ ČÁRKOVÝCH KÓDŮ )

Za rok 2009  jsme registrovali 3 nové čtenáře. Knihovnu navštívilo celkem 251 čtenářů, z toho do 15ti let to bylo 85 čtenářů. Celkový počet výpůjček byl 775. Veřejný internet použilo celkem 256 uživatelů.

Rok 2012  

Do naší knihovny přibylo několik nových čtenářů, takže jich máme celkem 84.

V tomto roce bylo půjčeno celkem 5OO knih a asi 8O časopisů.

 Půjčování knížek zůstalo ve stejný den, tedy v úterý od 17 -18 hod. Výpůjčky knih i časopisů,

kopírování a internet jsou ZDARMA.

 Rok 2013 

Do knihovny přibudou nové regály na knihy. Výhodou je, že knížky budou

přehledně roztříděny a především půjdou uzamknout v případě pořádání jiných  kulturních,

či společenských akcí.

 

Na závěr roku 2014

pár slov o knihovně. Přibylo nám několik nových čtenářů, takže jich máme téměř 90. Knih se  půjčilo celkem asi 775, včetně časopisů.  Půjčování knížek zůstává nezměněno, tedy v úterý od 17 -18 hod. Výpůjčky knih i časopisů, kopírování a internet jsou ZDARMA. Knížky můžete mít půjčené i déle než 1 měsíc. Do knihovny odebíráme 3 časopisy: 100+1, IN a RODINNÝ ŽIVOT. Děkuji všem věrným čtenářům za přízeň a do nového roku 2O15 přeji sobě i Vám něco dobrého na čtení a také mnoho radosti, lásky a pohody.  

Rok 2015

Půjčování knížek zůstává nezměněno, tedy v úterý od 17 -18 hod. Výpůjčky knih i časopisů, kopírování a internet jsou ZDARMA. Knížky můžete mít půjčené i déle než 1 měsíc.
Do knihovny odebíráme 3 časopisy: 100+1, IN a RODINNÝ ŽIVOT.
Poprvé knihovna pořádala společně s obcí Stínava noc v knihovně s českou pohádkou. Akce se uskutečnila 17.3. 2015, fotografie z akce jsou na stránkách obce ve fotogalerii.
S dětmi jsme si hráli, zpívali, četli pohádky. Plnili jsme různé úkoly, které nás zavedli až k hrnci zlata, odčarovali jsme kouzelný hrad, ve kterém bydlela strašidla. Povídali jsme si o nejoblíbenější hračce. Tajemný host byla Ája a Maxipes Fík, který donesl pro děti velký dárek v podobě skákacího hradu. Po tom všem jsme v knihovně přenocovali ve spacích pytlech. Děti byly spokojené a už se ptaly, kdy akci zopakujeme:-)
Děkuji všem věrným čtenářům za přízeň a do nového roku 2O16 přeji sobě i Vám něco dobrého na čtení a také mnoho radosti, lásky a pohody.
Gabriela Sittová

 

 

  Rok 2016.

Máme na výběr mnoho hezkých knih, které jsou zapůjčeny z Městské knihovny v Prostějově. K dispozici na půjčení jsou časopisy IN pro dívky, 100+1, Rodinný život a nově Živá historie. Za rok 2016 se půjčilo 681 knih a časopisů a knihovnu navštívilo 536 návštěvníků. Ve spolupráci s obcí Stínava proběhla Noc s Andrsenem. Děti si vytvořily zápisník na přečtené knihy, zahrály si hry a zasoutěžily. Nechybělo ani napínavé čtení pohádky. Překvapením pro ně jistě byl velký skákací hrad. Milým zpestřením byla zvířátka, která donesla a o kterých nám moc hezky popovídala Lucka Bokůvková. Na závěr roku děkuji všem čtenářům za jejich přízeň a Vám i sobě přeji do nového roku 2017 Boží požehnání, spokojenost, zdraví a mnoho hezkých chvil strávených s knížkou v ruce.                                                                                                          Gabriela Sittová

 

 Knihovna Stínava 2017
Knihovna ve Stínavě sídlí na stejné adrese a knížky se půjčují stále ve stejný čas v úterý od
17 do 18 hodin.
Máme na výběr mnoho hezkých knih, které jsou zapůjčeny z Městské knihovny v Prostějově.
K dispozici na půjčení jsou časopisy IN pro dívky, 100+1, Rodinný život a nově Živá historie.
Časopisy i knihy jsou půjčovány zdarma.
Za rok 2016 se půjčilo 674 knih a časopisů a knihovnu navštívilo 570 návštěvníků.
Ve spolupráci se Stínaváčkem a Obcí Stínava proběhla v dubnu Noc s Andrsenem, tentokrát
s českými pohádkami. Děti si mohly zasoutěžit, zazpívat, vyrobit vlastní loutku z papíru a
jako tradičně zaskákat na skákacím hradu. Krásným zpestřením bylo loutkové divadlo.
Na závěr roku děkuji všem čtenářům za jejich přízeň a nám všem přeji do nového roku
2018 Boží požehnání, spokojenost, zdraví a mnoho hezkých chvil strávených s knížkou v
ruce.
Gabriela Sittová

 

18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk

Návštěvnost stránek

012351
obecstinava_footer.png