Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky v obci > Mateřské centrum

Mateřské centrum

 

 Představení  Stínaváčku:

 Proč  Stínaváček? Jednoho dne si pár maminek řeklo, že by jsme mohly založitnějaký klub a společně s dětmi si hrát, tvořit, jezdit po výletech. Obešly jsem maminky v obci pověděly jsme jim co od toho očekáváme. Maminky byly rády, že se něco takového zakládá a tak jsme  navštívily Zastupitelstvo v obci Stínava  představit jim naše plány a předložit žádost o založení MC ve  Stínavě. Žádost byla schválená, obec Stínava zaštituje MC Stínaváček podporou finanční i materiální. 

Poprvé jsme se sešli 5.10. 2007 v 16. hodin a na Obecním úřadě ve Stínavě a probírali jak bude vše probíhat. Nejprve jsme vymýšleli název našeho klubu – mateřského centra.

 Protože, jsme ve Stínavě tak jsme rozhodli, že se budeme jmenovat Stínaváček.

  Začali jsme s tvorbou, jako první jsme dělali lucerničky na uspávání broučků.

  Co od Stínaváčku očekáváme?

 1. Pomoc a podporu maminkám při mateřské dovolené, společné setkávání s jinými maminkami, povídání si o dětech a předávání si informacích o mateřství, dětech a hlavně, aby se maminky necítily samy.

 2. Setkáváním maminek s dětmi a nejen maminek, ale i větších samostatnějších dětí.

Chceme se společně snažit o to, aby se všichni lépe poznali navzájem, něco  se navzájem od sebe naučili. Společně si spolu pohráli, něco vytvořili i si zazpívali. Jde nám také o to, aby jsme se  naučili dobře jednat s kamarády a uměli rozdávat radost.

 3. Obec Stínava  MC Stínaváček zaštíťuje,  přispívá finančními prostředky na výtvarné potřeby a na akce pro děti ( karneval, dětské odpoledne….)

 Kdy se setkáváme?

 V roce 2007 a 2008 jsme se setkávali pravidelně jednou za čtrnáct dní  v pátek.

Ale od srpna roku 2009 se setkáváme jednou za měsíc - poslední pátek  vždy v 15. hod.

  Něco o pravidlech ve  Stínaváčku:

Po vzájemné domluvě jsme rozhodli, že program ve  Stínaváčku budeme tvořit všichni. Maminky i děti se budou střídat ve vymýšlení programu.

 Maminky si tvoří program samy.

Setkání v zimních měsících vždy probíhá v 16. hodin jednou za měsíc v pátek v knihovně.           V jarních a v letních měsících se setkáváme vždy před Obecním úřadem v 15. hodin.

                                                                         pravidla ve Stínaváčku                    

1.      Název  -. Stínaváček

2.      Sídlo - obec Stínava

 3.      Poslání činnosti

Posláním je podpora mateřství, rodičovství a  zdravých vztahů v rodině a v obci. Návštěvníci se zde setkávají a jsou zde pro ně dle jejich potřeb a požadavků a s jejich pomocí organizovány potřebné aktivity. Stínaváček spolupracuje s obcí Stínava.

 4.      Kdo může být členem

Mateřské centrum Stínaváček   sdružuje matky, jejich rodinné příslušníky i jiné zájemce ochotné spolupracovat.

Členem se může stát každý, kdo má zájem o setkávání a spolupráci při tvoření a konání aktivit ve Stínaváčku.

 Zakládající členky:                                            

 Helena Frýdová, Jana Krychtálková, Gabriela Sittová

  Zřizovatel:

Mateřské centrum Stínaváček zřizuje obec Stínava

Ve Stínava 5.10. 2007

 

 

27. 4. Jaroslav

Zítra: Vlastislav

Dotace Olomoucký kraj

Poskytnutá dotace v roce 2013 Olomouckým krajem na opravu místních komunikiací

V roce 2013 byla poskytnuta obci Stínava dotace ve vyši 130 000,- Kč na opravu místní komunikací z prostředků Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Celkové náklady činily částku 260 000,- Kč

Dotace
logo[2].jpg

Poskytnutá dotace v roce 2014 Olomouckým krajem

V roce 2014 byla poskytnuta obci Stínava dotace ve výši 85000,- Kč na " Vybudování veřejného bezdrátového rozhlasu" z prostředků Olomouckého kraje v rámci " Programu obnovy venkova Olomouckého kraje"
Celkové náklady činily částku 170937,- Kč

Návštěvnost stránek

084046
obecstinava_footer.png